Medische branche

Van MRI-scanners tot röntgenapparatuur, maar ook medisch orthopedische implantaten voor bijvoorbeeld knieën, heupen of tandprotheses: de medische branche vraagt om veilige, niet-giftige metalen. Waar voorheen hiervoor vaak lood gebruikt werd voor de apparatuur, moeten nu alle giftige elementen uit de industrie. Daarnaast moeten de metalen voor de implantaten inert, ofwel lichaamseigen, zijn, zodat de implantaten niet worden afgestoten. De medische branche is daarmee een branche die altijd in ontwikkeling is en veel restricties kent.

Toepassingen in de medische branche

  • Medische apparatuur, zoals MRI-scanners, röntgenapparatuur
  • Medisch orthopedische implantaten, zoals knieën, heupen, tandprotheses

Veelgebruikte metalen in deze branche

  • Wolfraamlegeringen (voorheen lood) voor medische apparatuur
  • Titaniumlegeringen voor de medisch orthopedische implantaten